5 Adımda Derslerde Başarı Nasıl Arttırılır?

10 Mart 2018

5 Adımda Derslerde Başarı Nasıl Arttırılır?

Faydalı Ders Çalışma Taktiği İçin 5 Öneri ile Sizlerleyiz!

Her öğrencinin ders çalışma şekli farklıdır. Ders çalışma şekilleri arasındaki farklılık birinin diğerinden daha verimli olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Her öğrencinin kendisi için belirleyebileceği birtakım farklı metotlar bulunur. Veliler tarafından öğrenciler arasındaki ders çalışma şekilleri arasındaki farklılıklar veliler tarafından asla olumsuz algılanmamalıdır. Bilakis bu durum son derece iyi bir işarettir. Öğrencinin verimli çalışabilmek için doğru bir metot geliştirdiğine işarettir. Peki hangi metotlar öğrenciler için doğru bir çalışma şekli olacaktır. Ders çalışırken hangi yolları takip etmek gerekir? Bunun için faydalı ders çalışma taktiği önerilerinden beş tanesini şu şekilde sıralayabiliriz:  1. Öğrenci, çalıştığı bir konuyu kendisine anlatır gibi çalışarak öğrenimi kalıcı hale getirebilir. Bu metot, konunun başka bir arkadaşa anlatılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Önemli olan, çalışmanın işitsel olarak öğrencinin hafızasında yer edebilmesinin sağlanmasıdır. Aynı zamanda, anlatım sırasında öğrenci bilgilerini belirli bir şema üzerinden zihninde kurgulamayı da başaracaktır.


  1. Tekrarı kolaylaştırmak amacıyla okunan kısımların üzerini fosforlu kalemle çizmek de faydalı ders çalışma taktiği olarak söylenmelidir. Tekrar yapmak ders çalışmanın olmazsa olmazıdır. Ancak bu tekrar yapılırken konuların önemli kısımlarına dikkat etmek gerekecektir. Bu da konu çalışmaları ilk defa yapılırken önemli kısımların üstünü fosforlu kalemle çizmek suretiyle gerçekleşir.


  1. Çalışma sırasında önemli kısımları not almak da ders çalışmayı daha verimli hale getirir. Öğrenciler arasında “yazarak çalışma” olarak da adlandırılan bu yol ile öğrenci çalıştığı konuların önemli kısımlarını not alır. Böylelikle öğrenci; konuya tekrar bakması gerektiği zaman, fazlalıkları atılmış işlevsel bir kaynağa sahip olur.


  1. Test çözmek ders çalışma faaliyetinin olmazsa olmazıdır. Faydalı ders çalışma taktiği dendiği zaman akla ilk gelmesi gereken metottur. Öğrenci test çözerek konular hakkında edinmiş oldukları bilgileri doğru şekilde kullanmayı öğrenir. Her farklı soru tarzı, konu üzerine farklı bakış açısı geliştirmek anlamını taşır. Bu da konunun öğrencinin beyninde çok daha sağlam bir şekilde oturmasını sağlar.


  1. Ders çalışmanın verimli olması için belirli aralıkla molalar verilmelidir. Her öğrenci bu molaların süresini kendisine göre ayarlamalıdır. Molalar, öğrenciyi yeniden çalışmaya hazırlayan en önemli aktördür. Böylelikle öğrenci yapacağı çalışma için kafaca hazır hale gelir.Üye değil misiniz? Hemen kayıt olun!