Anne Ve Baba Tutumlarının Çocuk Üzerindeki Etkileri Üzerine Derinlemesine Bakış

17 Şubat 2018

Anne Ve Baba Tutumlarının Çocuk Üzerindeki Etkileri Üzerine Derinlemesine Bakış

Anne ve baba davranışlarının çocuk üzerindeki etkilerine göz atıldığında çocuklarına.....

Anne ve babalar bir çocuğun kişisel gelişimi üzerinde olduğu kadar eğitim öğretim hayatlarındaki başarıları üzerinde de önemli bir etkiye sahiptirler. Bu anne ve babalar çocukları ile sağlıklı bir iletişim kurmakla yükümlüdürler. Bu hem çocuğun okul başarısı hem de kaliteli bir karakter oluşumunda yadsınamaz bir etkiye sahiptir. Anne ve baba tutumlarının çocuk üzerindeki etkileri küçük yaşlardan itibaren kendini göstermeye başlar. Doğru bir tutum, başarılı ve mutlu bireyleri yetiştirirken aksi yönde bir davranış geri dönülmesi zor karakter bozukluklarını beraberinde getirebilecektir. O halde anne ve baba tutumlarının çocuk üzerindeki etkilerine derinlemesine girip maddeler halinde şu hususlara değinmek gerekir:

  • Evde askeri bir disiplin tesis eden, kurallara mutlak itaat isteyen ve çocuklarının fikirlerine danışmayan anne babalar, çocuklarının herhangi bir soru sormadan kendi söylediklerine itaat etmelerini beklemektedirler. Bu tutumun yansıması çocuklarının; özgüveninin düşük, fikirlerine güvenmeyen yahut onları ifade edemeyen bireyler haline gelmesi olacaktır.  • Bu çocuklar düşüncelerini aktarmakta çekingenlik yaşar, duygularını içlerinde biriktirir. Bu da zihinsel olarak çocuğun sağlıklı kalmasını zorlaştırır. Çocuğun gençliğe adımını attığı yıllarda bu sıkıntılı ruh hali kendini daha keskin bir şekilde gösterir ve aileye karşı başkaldırış, evden kaçma gibi reaksiyonlara yol açar.  • Anne ve baba davranışlarının çocuk üzerindeki etkilerine göz atıldığında çocuklarına mücadele etmeyi öğretmeyen anne babaların üzerinde durmak gerekir. Bazı anne babalar, çocuklarına karşı aşırı korumacı davranırlar. Onun her sorununu bizzat kendileri çözmeye çalışırlar. Hayatın bazı zorluklarına karşı çocuklarını hazırlamazlar. Bu durumda çocuk her zor durumda anne ve babasının yardımını isteyecek kendi başına sorunlarını çözmeyecektir. Bu ruh hali, öğrencilik hayatı için de öğrenciyi oldukça zor durumlara düşürebilir. Öyle ki eğitim öğretim hayatında öğrenci pek çok sorunlarla karşılaşır ve bunları kendi başına çözmek durumunda kalabilir. Aşırı korumacı anne ve babalar çocuklarının bu gibi sorunları tek başına çözemiyor olmasında önemli ölçüde pay sahibi olacaklardır.  • Bir de çocuklarının fikirlerine önem veren, onlara güvenen ve sorumluluk almalarına izin veren anne ve babalara bakmak gerekir. Anne ve babanın çocuk üzerindeki etkileri bu durumlarda son derece olumlu olur. Anne ve babaların güvenini hisseden bir çocuk hem eğitim öğretim hayatında hem de sosyal hayatında çok daha başarılı ve mutlu olacaktır. Sorunlarına kendi çözüm bulabilecek, kendini iyi ifade edebilecek ve başarının yollarını kendi başına bulabilecektir. Bu da çocuğa, hayatta karşılaşacağı zorluklara karşı pratik davranma becerisi kazandıracaktır. Çocuklar üzerinde en doğru ve sağlıklı anne baba davranışı hiç şüphesiz budur.Üye değil misiniz? Hemen kayıt olun!