BOYANIN ZAMANDA YOLCULUĞU

27 Haziran 2017

boyanın zamanda yolculuğu

Renksiz Bir Hayat Düşünülemez Boya bir nesnenin rengini değiştirmek, korumak, süslemek için kullanılan doğal ya da sentetik olabilen maddelerdir ifadesiyle en basit ve genel şekilde bir tanım yapmış oluruz. Boyalar renkleri kullanabilmenin bir yoludur da diyebiliriz. Pekala neden renkler bizim için bu kadar önemlidir diye bir soru soralım kendimize

Renksiz Bir Hayat Düşünülemez

Boya bir nesnenin rengini değiştirmek, korumak, süslemek için kullanılan doğal ya da sentetik olabilen maddelerdir ifadesiyle en basit ve genel şekilde bir tanım yapmış oluruz. Boyalar renkleri kullanabilmenin bir yoludur da diyebiliriz. Pekala neden renkler bizim için bu kadar önemlidir diye bir soru soralım kendimize. Renklerin olmadığı bir hayat düşünelim her şey siyah mı olurdu yoksa şeffaf mı? Dikkat ederseniz renksizlikten bahsederken bile renkleri kullanıyoruz. Kısacası renkler nesneleri betimlerken, duygularımızı ifade ederken hep renklerden söz ederiz hatta hangi rengi sevdiğimiz kişiliğimiz hakkında ipuçları verir, yani aslında renkler her an bizim için önemlidir. Dolayısı ile boya ve boyacılığın insanlık tarihiyle paralel bir gelişim göstermiş olması bizleri pek şaşırtmayacaktır.

Boya Elde Etme Yöntemleri

Boyalar ilk zamanlarda bitkiler ve hayvanlardan elde edilmekteydi. Daha sonra bazı taşlar da boya yapımında kullanılmaya başlandı. Bugün bile bu yöntemle boya elde edilmektedir. En sonunda ise sentetik boyalar keşfedildi ve en çok kullanılan boyalar olarak hayatımıza girdi. Bu arada doğal ve madeni boyalar da hala kullanılıyor.

Sentetik boya ilk kez İngiliz bir kimyager olan W.H.Perkin tarafından keşfedildi ancak sentetik boya sanayi almanlar tarafından geliştirildi. Günümüzde de boya sektörünün öncüsü Almanya’dır ve onu Amerika takip eder.

İyi Bir Boyada Olması Gereken Özellikler

Kaliteli boya çeşitli özellikleri bünyesinde barındırmalıdır. İyi bir boyada faz ayrımı olmamalıdır yani boyanın içindeki su boya yüzeyinde birikmemelidir. Boyanın tabanında tortu şeklinde çökmeler olmamalıdır, bunu boyayı karıştırarak anlayabiliriz. Başka bir özellik ise köpürme olmamasıdır bu durumun oluşması boyayı yüzeye uygularken bir takım zorluklar yaşamamıza neden olabilir, uygulama yüzeyinde kalan hava kabarcıkları daha sonra kaybolur ancak yüzeyde boşluklar oluşturur bu hem güzel olmayan bir görüntüdür hem de bu görüntüyü kapatmak için tekrar boya kullanacağımız için emek zaman ve maddi kayıba uğramanız anlamına gelir. Boyanın akışkanlığı da hem kalite hem de uygulama için bir diğer önemli özellik olarak karşımıza çıkar. Ayrıca uygulandığı yüzeyi en iyi şekilde kapatması, kullanabilirliğinin kolay olması, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı olması da yine boyada görmek istediğimiz özelliklerdendir.

Boyayı Usta Ellere Bırakın

Boyanın uygulanışı da en yukarıda anlattığımız konular kadar önemlidir.  Boyayı usta eller yaptığı zaman boyacılık sanata dönüşür ve iz bırakır. Boya yapılacak yüzeyin cinsi, büyüklüğü ve kullanılan renkler ve uygulama yöntemi hepsi çok mühimdir. Boyama işi bittiği zaman ortaya harika bir manzara çıkması için hiç biri diğerinden ayrı düşünülemez. Üye değil misiniz? Hemen kayıt olun!