Dahilerin Günlük Rutinleri Nelerdir?

24 Nisan 2018

bilim adamı

Dahiler, dünya tarihine her anlamda yön veren, üstün yetlere sahip insanlardır.

Dahilerin Günlük Rutinleri

Dahiler, dünya tarihine her anlamda yön veren, üstün yetlere sahip insanlardır. Bu insanlar 
yüksek algıları, kolay anlama kabiliyetleri, anladıklarını hemen yorumlayabilme ve analiz
yapabilme yetleriyle normal bir insana göre çok farklı bir zihin yapısına sahiptr. Bununla
birlikte dahi olarak doğan bir insan, bu dehasını doğru yönlendiremediği takdirde sahip
olduğu becerileri zamanla kaybedebilecektr. Bundandır ki tarihe damgasını vurmuş, tarihe
yön vermiş pek çok dehanın hayatlarını planlayıp programladıklarına şahit oluruz. Düzenli
günlük hayat bu dahilerin önemli özelliklerinden biri olup, bu konunun üzerine eğilmeli ve
mutlaka gerekli çıkarımların yapılması gereklidir. O halde bazı dahilerin günlük rutnleri
üzerinden düzenli günlük hayata ilişkin bazı çıkarımlar yapmak gerekir.
Alman klasik müzik bestecisi Ludwig Van Beethoven düzenli bir uykunun ardından
güne mutlaka kahve ile başlardı. Dinç olmak için önem verdiği bu kahvesini büyük bir
özenle hazırlayan Beethoven, fncan başına 60 kahve çekirdeği olmasına büyük özen
gösterirdi. Kahvesinin ardından beste çalışmalarına geçen Beethoven, bunun
ardından güzel bir akşam yemeği yer, ardından yaptğı yürüyüş ve okuma
çalışmalarını takiben uyurdu. Görüldüğü gibi düzenli günlük hayat, Beethoven için
söz konusu olan bir durumdu.
Düzenli günlük hayat için örnek alınabilecek önemli bir deha da Rus klasik müzik
bestecisi Pyotr Ilyich Tchaikovsky’dir. Tchaikovsky, güne okuma çalışmalarıyla başlar,
yürüyüşle devam eder ve besteleri için kısa bir süre ayırıp öğle yemeğini yerdi.
Takiben uzun bir yürüyüş yapan Tchaikovsky, beste çalışmalarına devam eder ve aile-
arkadaş buluşmaları ile günü tamamlardı. Buradan hareketle sporun ve sosyalleşmenin Tchaikovsky’nin hayatnda önemli bir yet tutuğunu söylemek
mümkün olacaktr.
Psikanaliz kuramının kurucusu olarak kabul edilen Avusturyalı nörolog Sigmund Freud
düzenli günlük hayat ile ilgili olarak önemli örnekler sunmaktadır. Güne mutlaka
kahvalt yaparak ve sakal traşı olarak başlayan Freud, Viyana’da hızlı bir yürüyüş
yapardı. Ardından hastalarına zaman ayırır ve yapmış olduğu haff bir yürüyüşün
ardından eşi veya kızıyla yürüyüş yaparak zinde kalırdı. Buradan hareketle sporun ve
güne iyi bir beslenmeye başlamanın önemine vurgu yapmak gerekecektr.


Üye değil misiniz? Hemen kayıt olun!