Matematik Korkusu Nasıl Aşılır?

07 Mart 2018

Matematik Korkusu Nasıl Aşılır?

Matematikte başarısızlık bir korkudan mı?

Matematik korkusu yıllardan beri öğrencilerin zihninde kendine geniş bir yer bulur. Bu korku hemen hemen öğrencilik yıllarının başından itibaren kendini göstermeye başlar. Öğrenciler için pek çok zorlukları beraberinde getiren matematik korkusu esasında doğru yöntemler kullanılmak suretiyle rahatlıkla aşılabilecektir. Önemli olan bu süreçte öğrencinin yanında olmaktır. Matematik dersi eğitim öğretim hayatında arzu edilen başarı için halledilmesi gereken en önemli derslerden biridir. Dolayısıyla bu korkuyu aşmak için doğru yollar kullanılmazsa, öğrenci için gelecekte çeşitli zorluklar vücut bulacaktır. O halde matematik korkusu nasıl aşılı sorusuna yanıt aramak gerekir. Bu sorunun kaynağı ve çözüm yolları olarak şu maddelere yer vermek gerekir:

  • Matematik korkusu her şeyden önce öğrenilmiş bir tepkidir. Öğrenci küçük yaşlardan itibaren matematiğin ne kadar önemli bir ders olduğunu duyduğu gibi bu derste başarılı olmanın zor olduğuna dair bilgiler de edinir. Özellikle velilerin tutumu bu hususta bir hayli belirleyicidir. Bu sebeple her şeyden önce veliler, çocuklarını matematikle ilgili yanlış bilgilerle zorlamamalıdırlar. Anne ve baba tarafından çocuklara güven aşılanmalı, özgüvenleri yükseltilmelidir. Matematik korkusu nasıl aşılır sorusuna verilecek yanıt aileden başlar.


  • Matematik korkusunu aşmak amacıyla öğrencinin sağlıklı bir çalışma programı uygulaması oldukça faydalı olacaktır. Unutmamak gerekir ki matematik korkusu aslında temeli olan bir durum değildir. Doğru bir çalışmayla matematikten başarılı olmak her bir öğrenci için mümkündür. Bu sebeple öğrencinin okulla koordineli olarak belirli bir program içinde matematik çalışmalarını gerçekleştirmesi gerekir.


  • Matematik korkusu nasıl aşılır sorusuna verilecek cevaplardan biri de özel ders almak olacaktır. İyi seçilmiş özel ders hocasından alınacak özel ders ile öğrenci zorlandığı dersi, alanında uzman bir eğitmen ile halledebilecektir. Takıldığı noktalarda eğitmene danışabilecek, bu da derse olan bakışı olumlu yönde etkileyecektir.


  • Öğrencilere test çözme alışkanlığı kazandırmak matematik korkusunu aşmakta son derece yararlı bir yoldur. Korkuları yenmenin en iyi yolu onlarla yüzleşmektir. Matematikten çok sayıda test çözen bir öğrenci zaman geçtikçe matematik karşısında çok daha özgüvenli olacaktır. Yapamadığı soruları hocasına sorarak halleden öğrenci, her gün matematiğe olan yaklaşımını daha sağlıklı hale getirecektir.Üye değil misiniz? Hemen kayıt olun!