Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

04 Şubat 2018

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri!

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Ders çalışmanın ne kadar başarılı olacağı çoğu zaman, öğrencilerin çalışma süresiyle doğru orantılı olacak şekilde algılanır. Halbuki çalışma süresi önemli olmasına karşın asıl belirleyici faktör ders çalışmanın verimli olmasıdır. Verimli bir çalışma olmadan yapılacak uzun çalışmalar beklenen etkiyi göstermeyecektir. Bu da hayal kırıklığını katlayacak, öğrenciyi başarı inancından uzaklaştıracaktır. Dolayısıyla öğrencinin verimli ders çalışma yöntemlerini kullanarak ders çalışması gerekir. Ancak bu şekilde arzu edilen başarı gelir. Verimli ders çalışma yöntemleri ile hayallerdeki lise, üniversite ve meslek yaşantısını yaşamak mümkündür. Dolayısıyla bu hususta derin bir analiz yapmak gerekir. Maddeler halinde sıralayarak bu hususa eğilmek doğru olacaktır. O halde verimli çalışmanın nasıl gerçekleşeceğini şu maddelerle izah etmek mümkün olacaktır:

  • İlk olarak çalışmanın veriminin çalışma süresi ile doğru orantılı olmadığının altını bir kez daha çizerek başlamak gerekir. “Ders başında geçen süre ne kadar çok ise başarı da o oranda artar” yönündeki bakış verimli ders çalışma yöntemleri ile bağdaşmayacaktır. Bir konuyu planlı programlı çalışarak sistematik bir şekilde beyne yerleştirmek öğrencinin iki saatini de alabilir dört saatini de. Burada temel kıstas, konunun tam olarak öğrenilip öğrenilmediğidir.  • Ders çalışmak bütün konular üzerinde harfi harfine ezber bilgilere sahip olmak demek değildir. Önemli olan konuya karşı sağlam bir bakış açısı kazanabilmiş olmaktır. Öğrenci bilgileri ezberleyip ezberlemediğine değil, bir bütün halinde konuyu beyninde somutlaştırıp somutlaştıramadığına bakmalıdır. Verimli ders çalışma yöntemlerinin uygulamadaki en önemli karşılıklarından biri de budur.  • Verimli ders çalışma yöntemlerinden en önemlisi de konu çalışmalarını test ile pekiştirmektir. Test çözme becerisi, öğrencinin sınav başarılarını doğrudan etkileyecek en önemli faktördür. İyi bir lise veya üniversite için öğrencinin test çözme yetilerine sahip olması gerekir. Bu da, sağlam bir konu bilgisinin üzerine yapılan çeşitli pratik çalışmalarının sonucunda kazanılır. Her bir pratik çözümü öğrenciye yeni bir soru tarzı gösterir. Nihayetinde bu da yeni bir bakış açısı demektir.  • Bahsi geçen verimli ders çalışma yöntemleri doğru bir eğitmen eşliğinde gerçekleşecek özel ders çalışmalarıyla rahatlıkla uygulanabilecektir. İyi bir eğitmen; öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlam bir çalışma programı oluşturacaktır. Bu program eşliğinde de konu çalışmaları ve test çözümleri, öğrencinin derslerdeki başarısını büyük ölçüde arttıracaktır.Üye değil misiniz? Hemen kayıt olun!