Hizmet Sözleşmesi

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi'nin evininustasi.com web sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilmektedir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde evininustasi.com sitesini kullanmamanızı rica ederiz. Tare Bilişim Hizmeleri-Emre İlkadlı Şti. taahhüt ettiği hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla dilediği zaman bu Sözleşme'nin içeriğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmeleri önemle tavsiye edilir.

MADDE 1 - TARAFLAR

a) Tare Bilişim Hizmetleri-Emre İlkadlı

b) Kullanıcılar

MADDE 2 - TANIMLAR

İşbu sözleşme metni içerisinde;

a) "evininustasi.com" sitenin sahibi Şirketi,

b) "Web Sitesi" “evininustasi.com” internet sitesini,

c) "Kullanıcı" Herhangi bir sebeple Web Sitesi'ni kullanan kişileri,

d) "Üye" Web Sitesi'nde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı'yı,

e) "Teklif Alan" Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen Kullanıcı'yı,

f) "Usta" Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve/veya bir Teklif Alan tarafından gönderilen Hizmet Talebi'ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, "Usta" terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),

g) "Branş Profili" Bir Usta’nın web Sitesi üzerinde Teklif Alan’a sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını,

ğ) "Hizmet Talebi" Teklif Alan tarafından, bir veya daha fazla Usta’dan teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini,

h) "Teklif" Bir Usta’nın Teklif Alan’a gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

i) "Sözleşme" İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı'nın Web Sitesi'ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Branş Profili oluşturmakla, Web Sitesi'ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. Evininustasi.com işbu sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme,düzeltme hakkına sahiptir. Evininustasi.com herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi'nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya başka iletişim araçları ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi'nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

MADDE 4 - TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

EVİNİNUSTASİ.COM HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Evininustasi.com Usta ve Teklif Alan’a ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun bir biçimde, web sitesinde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, web sitesinin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Evininustasi.com tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Bu işlem aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir,

Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma

Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir ve Branş Profili oluşturabilirler. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Evininustasi.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı'ya aynen rücu hakkına sahiptir.

Evininustasi.com üye'yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi'ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda kullanıcı'nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

TEKLİF ALANLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Talebi

Herhangi bir kullanıcı, işbu sözleşme koşulları uyarınca bir hizmet talebi sunabilir.Teklif Alan, Hizmet Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Teklif Alan, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri eksiksiz,açık ve net bir biçimde belirtmelidir.

Evininustasi.com Teklif Alan'ın Hizmet Talebi'ni kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. Hizmet Talebi'nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi yanıltıcı olmayacak; herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek;hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği ihlal etmeyecek; onur kırıcı, insan şeref ve haysiyetine zarar verici, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

Evininustasi.com hizmet talebi ve Usta arasında uyum olacağını veya Teklif Alan’ın bölgesinde, Teklif alanın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Usta bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Teklif Alanlar Usta hakkında gerekli araştırmayı,bilgi edinmeyi kendileri yapmalıdırlar. Evininustasi.com Teklif Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru,hatasız veya güncel olduğunu ya da Teklif Alan’a söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

Evininustasi.com hizmetin verilmesi sırasında Usta’nın isteği doğrultusunda hizmet veren adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde evininustasi.com’un Usta ile ortaklığını ifade etmez.

Teklif Alan, belirtilen hizmet talebi için sadece bir teklifi kabul edebilir. Bir teklifin kabul edilmesi, hizmet verildiğinde Usta’ya ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Teklif Alan, yaptığı hizmet talebi üzerine bir Usta’nın teklifini kabul ettiğinde, Usta’ya verilen hizmetler için teklifte belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder.

Garanti veya Onay Verilmemesi

Evininustasi.com herhangi bir Usta’nın hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Usta ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Teklif Alan’a insiyatifindedir. Evininustasi.com Usta’nın çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

USTA’NIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Firma Profili Oluşturma

Kullanıcı Firma Profili oluşturarak USTA olabilir. Firma Profili eksiksiz, açık ve net olarak doldurulmalıdır. Firma Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerek varsa lisansa ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak belge, lisans, ehliyet, diploma gibi evrakların da bilgisi verilmelidir. Firma Profili oluşturabilmek ve Usta olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Usta tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Usta kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanların doğruluğunun sorumluluğu Usta’ya aittir.

Evininustasi.com gerekli gördüğü hallerde Firma Profili’ni denetleyip düzeltme hakkına sahiptir.

Teklif

Usta, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi'nde belirtilen hizmeti Teklif'te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif edebilecektir. Kazanan Teklif, Teklif Alan tarafından kabul edilen,onaylanan tekliftir. Teklif sunumu, teklifte belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Tüketici ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir.

Usta Teklif Alan'ı yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

Usta evininustasi.com’a; isim, adres, e-posta ve telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Teklif Alan’a ve Teklif Alan’ın seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Usta’nın Teklifi bir Teklif Alan tarafından seçilmeden önce bu bilgilerin bir kısmı, seçildikten sonra tamamı Teklifi kabul eden Teklif Alan ve Teklif Alan’a belirlediği kişiler ile paylaşılacaktır. Evininustasi.com'un Usta’nın bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple Evininustasi.com’un gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

Verilen Teklifler ihale bittikten sonra 10 gün süre ile geçerlidir ve bağlayıcıdır.

Evininustasi.com'un Sözleşme konusu olan bu hizmetleri Usta’ya sunma yükümlülüğü yoktur. Bu hizmetin verilmesi Usta’nın geçmiş hizmetlerin bedeli olan miktarı ödemiş olması şartına bağlıdır.

Hizmet Sorumluluğu

Teklif verilerek üzerinde anlaşılan bir hizmetin tüm sorumluluğu Usta’nındır ve Evininustasi.com hiçbir sorumluluğu yoktur. Usta’nın Teklif Alan için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder. Usta,Teklif Alan ile olan randevularda ve Teklif Alan sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.

Teklif Alan kendisinden başkası adına Hizmet Talebi dolduramaz. Usta kendisinden başkası adına Teklif veremez. Alınan Teklifi veya Hizmet Talebini üçüncü bir şahısa devretmek veya devretmeye niyet etmek, bu şekilde aracılık yapmak ve komisyon ücreti almak veya almaya niyet etmek bu Sözleşme'nın ihlali sayılır.

Usta ile İlişki

Web Sitesi sadece Usta ile Teklif Alan’ı bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur.Usta, Evininustasi.com bu bölüm uyarınca Hizmet Veren adına Teklif sunması veya sunmaması ile ilgili olarak sahip olabileceği evininustasi.com aleyhindeki her türlü talep veya dava nedeninden feragat eder.

Evininustasi.com ile Usta arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Evininustası.com, kendi aracılığıyla Usta'ların aldığı işlerden %5'e kadar komisyon talep etme hakkını saklı tutar.

TÜM KULLANICILARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Diğer Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

Diğer Kullanıcılar ile ilişkilerden tamamen taraflar sorumludur.

Taahhüt Verilmemesi

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, Evininustasi.com web sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da web sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve Web sitesi ve içeriği, "olduğu gibi" ve "kullanılabilir olduğu sürece" koşulları çerçevesinde verilmektedir. Evininustasi.com,site sağlayıcısı üzerinden her türlü eklenti ve içeriğin virüs vb. zararlı içeriği barındırmayacağı garanti edilmez.

Sorumluluk Sınırlamaları

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Evininustasi.com, web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.

Evininustasi.com, Web Sitesi'nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

Evininustasi.com, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Evininustasi.com başka birisinin Web Sitesi'nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren'in verdiği hizmetlerden veya bir Tüketici'nin verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren'e ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.

Telif Hakkı Politikası

Web Sitesi'nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Evininustasi.com Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı evininustasi.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Evininustasi.com'a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları evininustasi.com'a aittir. Evininustasi.com kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçeriğe Güvenme

Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik'ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. Evininustasi.com Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesi Evininustasi.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Evininustasi.com bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Evininustasi.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi'nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan;
Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
"Önemsiz posta", "zincir mektup" veya istenmeyen toplu posta veya "spamming" iletimi içeren;
Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Web Sitesi'nde Değişiklikler

Evininustasi.com önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi'ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi

Web Sitesi'nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Evininustasi.com dilediği zaman kendi insiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi'ne erişmelerini engelleyebilir.

MADDE 5 - MALİ HÜKÜMLER

Evininustasi.com Hizmet ve Ürünlerinin Fiyatları

Usta’nın Teklif Alan’ın iletişim bilgilerine ulaşmak için Evininustasi.com'ca belirlenen ücret tutarını ödemeyi tahahüt eder. Bunun yanısıra Hizmet Veren Web Sitesi üzerinden aldığı diğer hizmet ve ürünler için de belirtilen fiyatları ödeyecektir.

Evininustasi.com fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Aidat Ödenme Zamanı

Aidatın ödenmesi, Usta’nın Teklif Alanın taleplerini görüp tekli verip, Teklif Alan ile iletişime geçebilmesi için her ayın ilk haftası ödemesini yapmak zorundadır.

Aidat İadesinde Usul

Kural olarak aidat iadesi yoktur. Ancak Evininustasi.com insiyatifi ile komisyon iadesi yapılabilir. Bu durumda yukarıda belirlenen şekilde tahakkuk edecek Web Sitesi kullanımı hizmet bedeline ilişkin fatura Evininustasi.com tarafından kesilecektir. Evininustasi.com insiyatifi ile aidat iadesi yapılacak olursa Usta’nın tacir olması durumunda iade faturası kesilmesini takiben, tacir değil ise gider pusulası düzenlenmesini takiben iadesi yapılabilecektir. Aidatın iade zamanı ve şekli tamamen Evininustasi.com insiyatifindedir.

Usta’nın ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Evininustasi.com Sözleşme'yi derhal feshedip hizmeti durdurma hak ve yetkisi vardır.

MADDE 6 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, işbu Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri'nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Taraflar bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda Evininustasi.com ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 7 - GİZLİLİK

Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme'nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme'yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME'nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu Sözleşme, Evininustasi.com tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Hizmet Veren tarafından Evininustasi.com bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Usta’nın hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır.

Evininustasi.com hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşme'yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

Bu halde Hizmet Veren herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

MADDE 9 - TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Evininustasi.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve Evininustasi.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 11 - SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Taraflar'dan her biri, toplam 11 (on bir) maddeden ibaret olan bu Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme'nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini k